RVS-TEC - Gi´ din motor det glatte lag..
 
Alt forhandles gennem vores webshop: www.weboil.dk

Turbolader kan også hjælpes, ta' gerne en snak med os inden du går i gang. ring 86 81 81 43 eller mail til os.   En turbolader arbejder under meget svære forhold, udstødningsgassens temperatur kan overstige 1000ºC og turbinens rotationshastighed når op til 200 000 omdr/min. Derfor stiller man ekstra høje krav til olie på motorer med turbolader.

Det mest forekommende problem i en turbolader er slidtage på lejer og turbinens aksel, der så fremkalder mislyde i turboen. Det sammenlagte slidtage af akselen og lejet må, beroende på modellen, ikke overstige 0,03-0,06 mm.

Turbinen i aggregatet bliver meget varm - 1000°C og højere. Denne varme spreder sig over til akselen. Men for at beholde den rette viskositet, og ikke brænde sig fast i lejerne, skal oliens temperatur ikke overstige 150°C. Disse forhold opretholdes med en rigelig mængde olie, 2-3 liter/min, som strømmer igennem via lejerne.

For at undgå problemer med turboen, skal man sørge for, at olietrykket er rigtigt, og at olien svarer til producentens anbefalinger. Desuden skal man være "god" ved sin turbolader.
     
Det betyder, at man ikke skal belaste motoren for hårdt, inden olietemperaturen er nået op på rette niveau, og efter hård kørsel skal man give aggregatet et par minutter til at køle af i, inden man stopper motoren.
     
Her vises foto af turboaggregatets radial glidelejer. Til venstre er lejet som det skal være.

Oliekanalerne i lejet til højre er stoppede med forbrændt olie og forureninger. Den nødvendige oliemængde kan ikke løbe frit igennem lejet - både lejet og akselen bliver overophedede, og slides meget hurtigt.

RVS-behandlingen kan rense oliekanalerne, hvis de ikke er helt tilstoppede med fastbrændte forureninger.
Der opbygges et metalkeramisk lag på akselen og i lejet, som genetabler funktionen.
  Lejei en turbolader, hvis oliekanalerne ikke er helt stoppet vil RVS behandlingen rense dem, samtidig med at lejerne vil blive restaureret med et metalkeramisk lag så de fremstår som nye igen.
     
RVS-behandlingens metalkeramiske lag beskytter effektivt mod fremtidig slidtage selv i en velfungerende turbolader. En metalkeramisk overflade er et meget hårdt materiale, og har en så lav friktionskoefficient som 0,003-0,007 (uden smøring) hvilket er sammenligneligt med friktionskoefficienten 0,001-0,005 for hydrodynamisk friktion dvs. friktionen med oliesmøring.

Med andre ord kommer et RVS-behandlet turboaggregat, i den tid som olien stadigvæk er kold, og ikke når frem, til at fungere lige så godt som et smurt aggregat - den kritiske tid bliver helt enkelt mindre til gavn for leje og aksel.

I dette tilfælde er det
RVS-TEC motorrenovering du skal bruge.

Alt forhandles gennem vores webshop: www.weboil.dk