RVS-TEC - Gi´ din motor det glatte lag..
 
Alt forhandles gennem vores webshop: www.weboil.dk

Der findes to forklaringer på for højt olieforbrug: enten løber olien ud, eller også forbrændes den i motoren.

Et vist olieforbrug er uundgåeligt. Efter at olieringene har skrabet olien bort fra cylindervæggene, forbliver en lille del af olien tilbage i ujævnhederne. Under förbrændingstakten brænder denne olie bort.

Forskellige bilmodeller har forskellig normal olieforbrug. Generelt kan man sige, at en moderne velfungerende benzinmotor ikke skal forbruge mere end 0,2-0,4 % olie i forhold til brændstofforbruget. For en dieselmotor bør denne værdi ikke overstige 0,8 %.

Olielækager kan ikke udbedres med RVS teknikken. Her anbefaler vi vore Oil leak stop produkter: Se vores on-line butik
www.weboil.dk under Oil leak stop.

Blålig udstødningsrøg med karakteristisk lugt af brændt olie tyder på, at olien havner i forbrændingskamrene og i cylindrene, hvor den så forbrændes.

En intensiv røgudvikling, som opstår fra en motor efter en længere stilstandsperiode direkte efter starten, tyder på, at ventilolietætningerne (også kaldet olietyvene) er slidte og/eller udtørrede. Olien slipper forbi tætningerne, og samles på stempeltoppene. Når man starter motoren, forbrændes den lækkede olie. Under driften, ved hver forbrændingstakt, når olien ikke at ophobes i så store mængder, at forbrændingen bliver synlig, og her ser man ikke så ofte den intensive røgudvikling. Lækagen findes dog selv under driften.
Ventilolietætninger er lavet af gummi, og kan derfor ikke renoveres med RVS behandlingen. Ved RVS behandlingen bygges et nyt metalkeramisk lag på ventilstammerne og på ventilstyrenes indervægge. Tolerancerne bliver herved tættere, og ventilernes gang mere eksakt.

1. Ventilolietætning
2. Ventilstyr
3. Metalkeramisk lag

Den største del af for højt olieforbrug beror på mekanisk slidtage af stempelringe og cylindervægge. De friktionsdefekter i form af ridser på cylindervæggene  og metalafrivninger på stempelringene, som altid findes i slidte motorer gør, at olien i store mængder forbliver på cylindervæggene. Denne olie brændes så bort.
  Ventilmekanisme. Ring til os på 86 81 81 43 for at høre mere om RVS-TEC.

En anden bidragende faktor er, at slidte motorer har enten for høj underkompression i krumtaphuset, og via krumtaphusets ventilation kommer oliedampene sammen med krumtaphus gasserne op i forbrændingskamrene, hvor de forbrændes.

RVS behandlingen udbedrer friktionsskaderne. Mindre olie forbliver så på cylindervæggene, motoren bliver tættere, og underkompressionen i krumtaphuset bliver mindre med lavere olieforbrug til følge.

I dette tilfælde er det RVS-TEC motorbehandling du skal bruge.

Alt forhandles gennem vores webshop: www.weboil.dk