Hvorfor og Hvordan virker RVS så i praksis? 
Her er den videnskabelige, og dog forståelige forklaring:

 

Metal partikler: Metal partikler

Smøremiddel:  Smørelse - Motorolie                                         
Skidt:             Snavs - Og hvad der ellers kan være af skidt

RVS partikler:  RVS partikler - Den unikke og patentterede videnskabsom renoverer din motor!

Her er en animeret film, dog på engelsk, men som ganske udmærket viser og forklarer hvordan processen foregår.


1)
Friktions- og kontaktfladerne på maskindele har, set under mikroskop en overflade som et månelandskab med toppe og dale, som er fyldt med slidmateriale og smøremiddel. Når maskineriet er i drift, kommer overfladerne i kontakt med hverandre.
De skarpe toppe i det mikroskobiske landskab kolliderer med hinanden, og bryder oliefilmen.

Den løbende slidtage. Som du kan se "svømmer" der både små stykker af snavs og metal partikler rundt i motorolien.

 
2)
Toppene brækker af, hvilket resulterer i metalpartikler (d.v.s. slidprodukter) i smøremidlet.
I kontaktpunkterne opstår der små gnister, hvilket resulterer i meget høje temperaturer lokalt, som derved  
nedbryder smøremidlet, og danner slidmateriale.
Nye partikler forstærker friktionen, og der kommer yderligere metalkontakt og friktionsvarme, og herved kører slidprocessen videre. 

Nu begynder toppene at brække af, altså metal partiklerne. Og vi starter renoveringen med RVS. Det er de grønne firkanter du kan se.

 Snavs    skidt 
 Smørelse  smøremiddel          
 Metal partikler   metal partikler 
 RVS partikler  RVS compound partikler 
RVS compound partiklerne er relativt store sammenlignet med toppene og dalene i metaloverfladerne (mikroskopisk set).
Toppene maler RVS materialet som møllestene. Temperaturen stiger, og starter en mikrometallurgisk reaktion ved hjælp af friktionsvarmen.  
  
 
3)
Temperaturen i kontaktpunkterne stiger til ca. 900 - 1400°C (~1650 - 2550 °F), hvilket leder til en kemisk reaktion, svarende til en metalisk smelteproces i mikroskopisk skala.
Alt dette skyldes katalysatorer, som er indbygget i RVS compounden. Dette er know-how hos RVS-Tec Oy.
Nye ferrosilikat (d.v.s. metalkeramiske) krystaller dannes. 

Nu starter processen ved hjælp af høj varme.
  

4) 
Som processen fortsætter, starter der en dybderenseproces, og skidtpartiklerne fra hullerne i kontakt overfladerne overføres til olien.
Hvis olien bliver meget snavset, skal den skiftes. Ellers kan den sætte sig i overfladen igen, og forhindre dannelsen af det nye metalkeramiske lag. 

Her ses hvordan det grønne ( RVS ) fjerner snavs fra den opståede slidtage, og i stedet ligger sig selv derind.
  

5) 
Hvis renseprocessen forløber som forventet, kan man man mærke forandringer på det behandlede udstyr indenfor en time.
Processen fortsætter, og ferrosilikat strukturen dannes i og ovenpå den oprindelige overflade, og kompenserer for slidtage. 

Vi oplever ofte, på dem som kigger forbi ved os, at vi allerede i løbet af det første kvarter kan høre og mærke hvordan motoren "falder til ro".
  

6) 
Tykkelsen på det nye metalkeramiske lag kan aldrig overstige det optimale niveau. Der er en direkte forbindelse mellem de reagerende RVS compound partikler, og den varmeenergi i kontakt fladerne, som opstår ved friktion. Når friktionsniveauet og dermed varmeudviklingen er lav nok, stopper processen automatisk.

Til sidst har RVS ( det grønne ), lagt sig der hvor slidtagen var, og skabt et nyt utrolig stærkt lag, som vil tage mange 10.000 km at slide af.

Ellers kig her under kundebreve, og se nogle få af 
de mange positive tilkendegivelser
vi får!


Skulle du stadig have spørgsmål, så venligst ring til os på 
86 81 81 43, eller skriv til os på
rvs-tec@mail.dk