RVS Technology er nu vellykket testet i en gearkasse på en Vestas vindmølle, udført af AP Maskinteknik i Varde ved Preben Kristensen.

Efter at have haft en dialog med indehaver af AP Maskinteknik i Varde, Preben Kristensen, blev
vi enige om at gearkassen i hans Vestas vindmølle skulle have en omgang RVS . 
Preben fortalte at den efterhånden larmede en del, hvorfor det var på tide at gøre noget.

Vi sendte en Professionel Gel afsted til ham
( beregnet til store opgaver ), og afventede spændt resultatet.

Der gik ikke lang tid før Preben vendte tilbage med følgende observationer:

"Hermed en kort beskrivelse af hvad vi har
observeret ved at påfylde RVS.

Møllen er en Vestas w44 på 600 KW. Den blev
opstillet og igangsat i Marts 1998 og har kørt
uden væsentlige problemer siden da.
Den havde indtil
den 3.10. 2011 produceret 16.698.288 KW. Med
tiden er støjen fra gearet taget til og da jeg hørte om RVS, tænkte jeg, at RVS kunne da i hvert fald ikke skade.
Jeg talte med Søren og vi fik tilsendt RVS.
Inden påfyldning af RVS, skiftede vi olie og oliefiltre den 3.10.2011 og jeg optog jeg en støjmåling i
bunden af tårnet den 4.10. 2011, ved en vindstyrke
på 9,5-9,8 m/sek. Støjmåleren viste 97,2 dB. 

Oliemængden i gearet er på 125 l og jeg påfyldte 125ml RVS opblandet i en liter olie, i gearet. Møllen blev igen startet op. Møllen kørte til den
30.11.2011 hvor vindstyrken passede til målingen
den 4.10.2011. Jeg foretog en ny støjmåling i bunden
af tårnet
ved en vindstyrke på 9,8-10,1 m/ sek. Støjmåleren viste 85,3 dB. Jeg tog den et par gange for at være
helt sikker. Der er ingen tvivl om, at RVS har en
rigtig god effekt og jeg vil tilsætte RVS ved hver olieskift. "  
 

Det er en meget meget significant reducering af
støjen, nedenunder har vi skrevet lidt om hvordan
man måler decibel, og her vil i kunne læse hvor voldsom en reducering det rent faktisk er.

Denne test åbner op for en massiv reducering af
støj, hvor der er ældre vindmøller. 
Ligeledes kan det være du sidder med andre
problemer, og tænker, gad vide om RVS kan hjælpe her, så ring eller en send en mail til os, og lad os sammen vende spørgsmålet.

For køb af Professionel Gel, venligst kontakt os.
                                             
                                               

Vestas W44 vindmølle, behandlet med RVS Technology

Lidt om decibel:

Decibel, som forkortes dB, er et udtryk for hvor stort et lydtryk er, enten på menneskets trommehinde eller på membranen i lydmålerens mikrofon. Skalaen er logaritmisk og det er vigtigt at vide, fordi det betyder, at decibelværdier ikke kan behandles som simple tal.

Eksempelvis er lydtrykket ved 60 dB ikke dobbelt så stort som lydtrykket ved 30 dB. Det er hele 5 gange så stort. Det skyldes, at den logaritmiske skala er indrettet sådan, at lydtrykket fordobles hver gang, vi stiger 6 dB op ad skalaen. Fra 30 dB til 60 dB stiger vi 6 dB op ad skalaen 5 gange (5 x 6 dB = 30 dB).

Dog er det sådan, at den menneskelige oplevelse af lyden er anderledes end lydmålerens tørre tal. Af en eller anden grund opfatter mennesket først lydstyrken som fordoblet, når vi kravler 10 dB op ad skalaen. Eksempelvis opfattes 60 dB som dobbelt så højt som 50 dB og fire gange højere end 40 dB.

Det betyder rent faktisk at lyden ved hjælp af RVS-TEC er mere end halveret, sådan som vi mennesker opfatter lyden/støjen, fra 97 db til 85 db.
Hvis du tager efter db skalaen, er det rent faktisk kun 1/3 del af lyden der er tilbage nu, den er faldet 12 db
og for hver 6 db er lyden/støjen fordoblet/halveret..
Det er faktisk en voldsom forbedring/reducering.

Har du tilføjelser til ovenstående, eller spørgsmål, så ring til os på 86 81 81 43, eller mail her.

Publiceret den 07-03-2012.