BRUGEN AF RVS TECHNOLOGY®
   Gi´ din motor det glatte lag..
 
Undersøg tilstanden på det maskineri, som ønskes behandlet, før du begynder på behandlingen. Direkte havarerede dele, som en RVS behandling ikke kan reparere, skal udskiftes på tradionel måde, før RVS behandlingen
   
RVS Technology® produkterne er ikke olieadditiver, og ej heller en coating dannende substans, men er en reparations og renoveringsmetode. Det er derfor ikke olie/RVS blandingen, der reagerer på overfladerne. Olien bliver bare anvendt til at bære RVS midlet rundt i systemet - resultatet kommer først efter adskillige drifttimer.
   
Størrelsen på de aktive partikler i RVS compound er omkring 1 til 20 µm, så man skal sikre sig, at de kan passere oliefilteret. Nogle biler kan være forsynet med for fine filtre til RVS Technology®.
   
RVS Technology® produkterne starter kun med at ændre overfladerne, hvis der er friktionsvarme tilstede fra kontaktfladerne. Den første behandling anbefales det at udføre i en gammel olie, som må formodes ikke at beskytte så godt mod metalkontakt som en ny.
   
Den første behandling af en forbrændingsmotor, er ofte mere en renseproces af kontaktfladerne i motoren. Dette er tilfældet, hvis der har været anvendt olieadditiver, eller hvis motoren på anden vis er meget forurenet.
   
Den anden behandling udføres bedst og hurtigst med en olie af normal kvalitet, og ikke med en højt slidbeskyttende olie, som for effektivt beskytter mod metalkontakt, og dermed forsinker RVS Technology® i at reagere indenfor den forventede tidsramme.
   
Ethvert maskineri, som ønskes behandlet, er forskellig. Derfor forsøger vi ikke at love for meget, idet der er så mange faktorer, der har indflydelse på resultatet.
   
Hvis man søger maksimal brændstofbesparelse i en bil, anbefales det også at behandle gearkasse og differentiale sammen med motoren. Det største krafttab findes i transmissionen.
   
Det er muligt at anvende RVS Technology® produkter overalt, hvor der findes 2 normalt smurte kontaktflader, som kører mod hinanden. Mange emner kan dog være svære at behandle, men alt er muligt. Studer det, tænk og spørg os - udefra kommende spørgsmål kan ofte være nyttige for os!
   
   
FERROSILIKAT OVERFLADER HAR FØLGENDE EGENSKABER:
     
Friktions koefficienten er så lav som 0.003 - 0.007 (uden smøring)
   
Meget høj beskyttelse mod korossion p.g.a høj elektrisk modstand (10 M&Omega). Dette beskytter mod elektromekanisk korrosion.
   
Destruktionstemperatur 1575-1600 °C.
   
Forhindrer totalt hydrogen cracking, som ellers er svært at bekæmpe på andre måder.
   
Termisk ekspansionskoefficient 13.6 - 14.2
   
Mikro hårdhed på overfladen 690 - 710 HV
   
Chock modstand 50 kg/mm² (sådanne belastninger opstår ikke i nogen mekanisme)
   
Trykstyrke 250 kg/mm²
   
Ferrosilikat kan ikke revne eller splintre.
   
Ferrosilikat strukturen kan fornyes ved at behandle med RVS igen.
   
Mikro hårdheden på begge overflader i kombination med den meget fine overflade ruhed (ca. 0,06 µm) bevirker en meget lav friktionskoefficient. Det betyder, at maskineriet i nogle tilfælde kan fungere uden smøring.
   
Den dokumenterede tykkelse på det opbyggede lag kan være op til 1.1 mm.
     
     
HÅNDTERINGS INSTRUKTIONER:
Opbevaringstemperaturer 0 °C - +40 °C (36 °F - 105 °F)
Materialet er klassificeret som mineralolie, og er ikke giftigt
I tilfælde af hudkontakt vask med lunkent vand og sæbe
Hvis produktet kommer i øjnene, kan det medføre irritation - Skyl med vand og søg lægef, hvis ubehaget fortsætter.
Hvis produktet indtages, skyl munden med vand og søg læge. Fremkald ikke opkast!
I tilfælde af brand kan alle slukningsmaterialer undtagen vand anvendes.
Opbevar produktet udenfor børns rækkevidde.