HVAD INDEBÆRER OPTIMERINGEN AF MASKINDELENES DIMENSIONER?

.RVS-TEC Gi´ din motor det glatte lag..
Alle maskindele laves med visse tilladte måleafvigelser (tolerancer). Når en konstruktør overgiver tegninger til produktionen må han angive tolerancerne for samtlige mål – uden disse kan man ikke producere maskindele. 
Lad os f.eks. sige, at man skal lave en mekanisme, som indeholder et hul og en aksel, som placeres i hullet. 

Samtlige mål angives fremover i millimeter. For at gøre billederne mere illustrative har vi kraftigt overdrevet proportionerne mellem målene og deres afvigelser.
.
 optimering1- Brugt gearkasse, brugt motor, brugt bådmotor eller bare brugt motor og gearkasse, RVS-TEC kan ikke kurer defekte dele, men er gearkasse eller motor, dieselpumpe eller automatisk gearkasse, bagaksel og bagtøj, servostyring eller totakts motor bare slidt, så er muligheden til sted for reparation af det med RVS motor og gearkasse renovering!  optimering2- Brugt gearkasse, brugt motor, brugt bådmotor eller bare brugt motor og gearkasse, RVS-TEC kan ikke kurer defekte dele, men er gearkasse eller motor, dieselpumpe eller automatisk gearkasse, bagaksel og bagtøj, servostyring eller totakts motor bare slidt, så er muligheden til sted for reparation af det med RVS motor og gearkasse renovering!  optimering3- Brugt gearkasse, brugt motor, brugt bådmotor eller bare brugt motor og gearkasse, RVS-TEC kan ikke kurer defekte dele, men er gearkasse eller motor, dieselpumpe eller automatisk gearkasse, bagaksel og bagtøj, servostyring eller totakts motor bare slidt, så er muligheden til sted for reparation af det med RVS motor og gearkasse renovering!
Hullet skal være 30 mm i diameter, og dette mål må afvige max +0,04 mm. D.v.s. hullet må have en diameter fra 30,00 mm op til max 30,04 mm. Akselen skal have diameteren 29,8 mm og må afvige fra dette mål +0,03 mm eller -0,02 mm. Den minimale diameter må altså være 29,78 mm, og den maximale 29,83 mm. Den sammenlagte produktionstolerance bliver hermed 29,83 - 29,78 = 0,05 mm. Nu placerer vi akselen i hullet, og studerer hvilke spillerum, der kan opstå i konstruktionen med de tilladte tolerancer.
. . .
 optimering4- Brugt gearkasse, brugt motor, brugt bådmotor eller bare brugt motor og gearkasse, RVS-TEC kan ikke kurer defekte dele, men er gearkasse eller motor, dieselpumpe eller automatisk gearkasse, bagaksel og bagtøj, servostyring eller totakts motor bare slidt, så er muligheden til sted for reparation af det med RVS motor og gearkasse renovering!  optimering5- Brugt gearkasse, brugt motor, brugt bådmotor eller bare brugt motor og gearkasse, RVS-TEC kan ikke kurer defekte dele, men er gearkasse eller motor, dieselpumpe eller automatisk gearkasse, bagaksel og bagtøj, servostyring eller totakts motor bare slidt, så er muligheden til sted for reparation af det med RVS motor og gearkasse renovering!  optimering6- Brugt gearkasse, brugt motor, brugt bådmotor eller bare brugt motor og gearkasse, RVS-TEC kan ikke kurer defekte dele, men er gearkasse eller motor, dieselpumpe eller automatisk gearkasse, bagaksel og bagtøj, servostyring eller totakts motor bare slidt, så er muligheden til sted for reparation af det med RVS motor og gearkasse renovering!
Det minimale spillerum er
30 – 29,83 = 0,17
Det maximale spillerum er
30,04 – 29,78 = 0,28
De kritiske slidgrænser, hvor mekanismens funktion ophører, er kendte.
.
Hvilket spillerum, man får i virkeligheden, afgøres af slippet, men hvordan det end bliver, kommer mekanismen til at fungere i en vis tid i henhold til de præmisser, som konstruktøren har bestemt. Med andre ord kommer mislyde og vibrationer til at ligge indenfor de tilladte værdier.
Forskellen er først og fremmest, at mekanismen med spillerummet 0,17 kommer til at få flere problemfrie driftstimer end mekanismen med spillerummet 0,28. Dette er helt naturligt, for i det sidstnævnte tilfælde ligger hullets og akselens virkelige mål nærmere de kritiske slidgrænser (markerede som sorte punktlinjer) hvor mekanismens mislyde og vibrationer er meget tydelige. Jo nærmere man kommer disse kritiske grænser p.g.a. slidtage, desto ringere fungerer mekanismen. 

RVS-behandlingen gør, at spillerummet optimeres. Det metalkeramiske lag opbygges indtil friktion og vibrationer for enkelt friktionspar bliver minimale, og derefter minimeres varmeudviklingen, og opbygningen af det metalkeramiske lag ophører automatisk.

Lad os se på tre eksempler:
 optimering7- Brugt gearkasse, brugt motor, brugt bådmotor eller bare brugt motor og gearkasse, RVS-TEC kan ikke kurer defekte dele, men er gearkasse eller motor, dieselpumpe eller automatisk gearkasse, bagaksel og bagtøj, servostyring eller totakts motor bare slidt, så er muligheden til sted for reparation af det med RVS motor og gearkasse renovering!  optimering8- Brugt gearkasse, brugt motor, brugt bådmotor eller bare brugt motor og gearkasse, RVS-TEC kan ikke kurer defekte dele, men er gearkasse eller motor, dieselpumpe eller automatisk gearkasse, bagaksel og bagtøj, servostyring eller totakts motor bare slidt, så er muligheden til sted for reparation af det med RVS motor og gearkasse renovering!  optimering9- Brugt gearkasse, brugt motor, brugt bådmotor eller bare brugt motor og gearkasse, RVS-TEC kan ikke kurer defekte dele, men er gearkasse eller motor, dieselpumpe eller automatisk gearkasse, bagaksel og bagtøj, servostyring eller totakts motor bare slidt, så er muligheden til sted for reparation af det med RVS motor og gearkasse renovering!
Her er mislyde og vibrationer så små, at vi normalt ikke lægger mærke til dem, men de kan registreres med præcisionsinstrument.
Efter RVS-behandlingen er der opbygget et metalkeramisk lag på nogle mikrometers (tusindedele mm) tykkelse på akselen og i hullet, hvilket indebærer, at mislyde og vibrationer bliver yderligere reduceret. 
Men frem for alt beskytter laget effektivt mod fremtidig slidtage, og under 2 000 timers drift (modsvarende ca 100. 000 km`s kørsel) bevares akselens og hullets oprindelige dimensioner.
Her var spillerummet før RVS-behandlingen maximale 0,28 mm, men det lå stadig indenfor den tilladte marginal. Mislyde og vibrationer holdt acceptabelt niveau, og mekanismen fungerede.
RVS-behandlingen bygger metalkeramisk lag. På grund af større vibrationer, som resulterer i højere varmeudvikling, bliver laget lidt tykkere end i det foregående tilfælde. Derfor optimeres spillerummet selv i dette tilfælde til de bedst mulige funktionsforhold, og maskindelene beskyttes mod slidtage i fremtiden.
I denne slidte mekanisme har akselens og hullets dimensioner nærmet sig de kritiske grænser. Mislyde og vibrationer er nået op til uacceptabelt niveau.
De højere vibrationer fremkalder højere varmeudvikling, hvilket leder til at under RVS-behandlingen bliver det metalkeramiske lag endnu tykkere. 
I takt med lagets opbygning sænkes vibrationerne, og varmeudviklingen. Når varmeenergien ikke længere slår til stopper processen, og spillerummet er optimeret, mekanismens funktion er genoprettet, og mekanismen er beskyttet mod slidtage.
.
Dette ræsonemanent gælder alle friktionsdele; eksempelvis tandhjul, kuglelejer, glide- eller rullelejer, kæder etc. Derfor er det helt naturligt, at efter RVS-behandlingen "spinder motoren som en kat", som flere af vore tilfredse kunder har udtrykt det.